Colofon

 

Fotografie: Pim Geerts – pim.geerts@gmail.com

Tekst: Thomas Kouveld – thomas@thomaskouveld.nl

Vormgeving cavemen zine : Peter Oey

Deze serie kwam tot stand in samenwerking met:

Peter Oey, grafische vormgeving en –advies

Bas Verweij (DAAR), cave-men.nl website

Alle geportretteerden

Copyright © 2018 Thomas Kouveld en Pim Geerts

www.cave-men.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de de auteurs.

Privacy

Het project “Cave-Men” is een niet-commercieel, artistiek foto- en redactioneel project dat Thomas Kouveld en Pim Geerts uitvoeren zonder winstoogmerk.

We doen al genoeg betaalde klussen, en hebben nu wel eens zin in iets waar we gewoon blij van worden.
Mocht je ons benaderen, dan is dat –hopen we- voor het maken van een afspraak om ons je mancave te laten zien.

Met jouw toestemming publiceren we de foto dan op onze site, vullen er een expositie mee, en showen het op aanverwante middelen en altijd binnen de context van het project.
Het gebruik zal worden beperkt en worden overeengekomen in een zogenaamde quitclaim, zodat niemand voor vervelende verrassingen komt te staan.

En we noemen je alleen bij je voornaam. Maar als je dat graag wil, mag je achternaam er ook bij.

De AVG gebiedt ons een document op te stellen, dus dat doen we bij deze dan ook maar braaf.
AVG VERKLARING

Echt, veel leesplezier. En dan snel weer naar de caves!