Stel, je hebt een lege kamer in je luxe appartement met uitkijk op het IJ. In de opslag heb je toevallig nog een stuk of duizend ballenbakballen, want wie weet komen die nog eens van pas. Wat doe je dan? Simpel, die kamer wordt een ballenbak! Dat vond Maurice (37) nou ook. “Je hebt twee soorten mensen”, zegt hij. “De ene persoon ziet dit, trekt z’n schoenen uit en springt erin. De ander blijft een beetje vertwijfeld in de deuropening staan. En vraagt dan ‘waarom?’ Dan zeg ik: ‘waarom niet?’ Meestal is het antwoord dan ‘goed punt’ en springen ze er ook in.”